Adasına gider ziyaret etmek istersin, sonra gelir "ben bu adanın bahçivanıyım makros yok" hedeyyy der. Gezersin gezersin bulamayıp eve dönerken ise çantanda "lakin ben oyum ama daha sonra karşılaştığımızda siz bunu bileceğniz, çünkü böyle buyrulmuştur " diye bıraktığı mektubu görürsün.

Aynı zamanda buyruk veremeyip buyrukları yaşayan bir adamdır. Hafif de biraz kara saçlıdır, kaşlarından gözlerini göremessin. Bir rivayete göre kaşlarının böyle olması öyle buyrulmuştur. Ama kim buyurmuş neden buyurmuş bir sırdır. Asasıda pek güzeldir, canı isterse istediği boyut kapısını açar, hafif birazda planewalkerdır dır. Ama sigilde kimse ona bişey buyurmaz. dolayısı ile oranın en yalapşalak adamlarındandır aslında. (şaka şaka sigile gittiğine dair bir rivayete rastlamadım, ama öyle olsa ya lan. hem bu boyutlar arası hödö hödö yapanların hepsinin gideceği son yer değilmi.)

kara macrosa böyle buyrulmuş.