vtm(*) frp sistemindeki 13 özel klandan biri. Camarilla birliğinde olan ventruelar, ilk dönüştürülen vampirin soyundan geldiğine inandıkları için yönetici olmaları gerektiğini düşünürler. Klanlar arasındaki en gururlu, en etiği olduklarına inanırlar.

Antik çağlarda birçok krallık ve imparatorluk kuran Ventruelar, brujah şehri kartaca'nın yıkımında önemli bir rol oynamış, sonraki yüzyıllar içerisinde roma imparatorluğunu perde arkasından yönetmişlerdir. Roma'nın dağılmasının ardından avrupa kıtasına hakim olmaya başlayan ventrue yöneticileri, yeni dünya keşifleri ve kolonileşmeyle beraber tüm dünyaya yayılmıştır.

Modern çağlarda yönetici konumunda bulunan ve neredeyse sınırsız kaynağa sahip olanların Ventrue olduğuna inanılır. Hatta dünya borsasında tek bir cent, bir Ventrue'nun bilgisi olmadan bir hesaba aktarılamaz denir.

Camarilla'nın korunması ve birliğinin sağlanması adına sonsuz bir çabayla çalışırlar. Bu yüzden de birlik içerisinde en fazla söz hakkına sahip olan klanlardan biridir. Şehirlerin birçoğunun prensi ventrue klanından çıkmıştır.

Klan zayıflıkları olarak Ventruelar, tek tip kurbandan beslenebilirler. Kızıl saçlı olması, bakire olması, evsiz olması gibi genelleme yapılabildiği gibi AB rh- kan grubuna sahip olanlar ya da sadece uyuşturucu madde etkisinde olanlar gibi tercih kısıtlamasına tabii tutulurlar. Sistemsel olarak başka bir tipten beslendiklerinde vücutları bu kanı kabul etmez ve dışarı atar.

Hükmetmek için dominate, savunma için fortitude ve etkilemek için presence disiplinlerini kullanırlar.