mage the ascension'da bir büyücü geleneğidir. Üyeleri druid, cadı, ruhban ya da şifacı olabillir. Eski çağlarda çok sıklıkla görülen bir gelenek olmasına karşın günümüz modern dünyasına bir şekilde adapte olmaya çalışmışlardır.

dokuzlar konseyi'nde(*) yaşam(*) koltuğuna otururlar.